VIKTEN AV MOTION

C-G Olsson

Viktigt:
Detta gäller patienter med venblodpropp, inte patienter med artära problem och hjärtproblem.
För venblodproppssjukdom har motion en mycket positiv verkan. M ånga patienter har
tränat sig igenom besvärligheter.

Några exempel:

En framgångsrik handbollsspelare. Fick proppar i både i ben och bäcken. Fick svårt att gå.
Men efter några svåra veckor började han träna igen. Fick kämpa mycket men
så smaring;ningom kom han med i A-laget igen och har fortsatt ett 15-tal år.

En före detta maratonlöpare fick massiv lungblodpropp. Var svårt sjuk i månader
men började så sm åningom med promenader som blev joggning som blev träning. Och han började springa igen.

Sedan kom många inlägg från medlemmarna, delvis uppmuntrade av C-G.

Vibrationsträning kan vara bra om man har svårt att motionera. Sätter igång muskler och cirkulation.
Några hade prövat och var bara positiva. Ta kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad.

Quigong. En bra rörelsegymnastik.

Stavgång. Gärna en grupp som har ett schema.

Motionsgrupp joggning löpning. Viktigt med schema. Då blir det av även om vädret inte uppmuntrar.

Att hålla igång med verksamhet: jord, djur, skog.

Golf. Några timmar på golfbanan ger mycket motion.

Men det är viktigt att komma ihåg att man behöver varken gym, grupper, tidsschema eller sportklubbar
för att motionera kroppen. Det kan vara svårt att att komma igång med sådant.
Ta då 10 minuter om dagen för ett litet motionsprogram hemma i bostaden
allt efter de möjligheter man har.
Gång på stället, språngmarsch på stället, böjrörelser, enkla svikthopp, kanske sit-ups.
Särskilt viktigt är att benmusklerna aktiveras.

Vid ventrombos är motion alltid bra, det kan inte bli för mycket (om man inte har andra problem).